BU NEDİR ?

Bunlar semboller.

KİMLER KULLANIYOR?

Orta Afrika'daki bir dizi kültürel grup tarafından kullanılıyorlar.

BU İŞARETLER NE DİYOR?

Lyuba'da üç daire Yüce Varlık, Güneş ve Ay'ı temsil eder. Bu daire kombinasyonu, yaşamın sürekli sürekliliğini sembolize eder. Birçok ilkel kültürün elementlerden korktuğuna yaygın olarak inanılır, ancak aslında Afrika halkları gücü doğanın sürekliliğinden, sabit mevsim döngüsünden ve gece ve gündüzün değişmesinden alır.

İkinci görüntü, tüm canlıların birliğini sembolize eder ve Evrendeki her şeyin birbirine bağlı olduğunu doğrular. Özellikle Afrika halklarının doğa ile yakın bir ilişkisi vardı.

Yake'ye göre düğüm, dünya ve yaratıklarının birliğinin başka bir ifadesidir. Yak kültüründe bu sembol bir kişinin evini ve mülkünü korumak için kullanılır.

İŞARETLER NE İÇİN KULLANILIR?

Afrika kültürlerinde dünya, bir işaretler ve semboller sistemi kullanılarak yorumlanabilir. Kişi bu sembolleri yorumlar ve onlara bir isim verir. Aynı zamanda bir sembol olarak tanımlanır. Bu sergide tasarımcı, birlik fikrini yansıtmak için farklı bölümleri birbirine bağlamak için bu sembolleri kullanmaya karar verdi.

BU SEMBOLLER ALFABEDEN NASIL FARKLIDIR?

Harfler gibi, bu karakterler bir mesajda birleştirilebilir. Bununla birlikte, çoğu görünmez kalır ve hikaye, okuyucunun hayal gücüne bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanabilir. Birçok Afrika kültüründe nesilden nesile aktarılan kelime kutsal yazılardan daha kutsaldır.

SEMBOLLER NASIL OLUŞTURULUR?

Heykeltıraş bu sembolleri oluşturmak için bir keski kullanır. Ağaçtaki her sembolün bir anlamı vardır.

SEMBOLLER NE YAPAR?

Semboller büyülü. Yaşayan dünyaya mesajlar iletirler ve atalar veya doğaüstü dünya ile bir bağlantı görevi görürler.

Değerlendirdiğiniz: Afrika Sembolleri