Yaşam Burcu Filizi

Hayat Ağacı'nın doğuşunun sembolü ve kelimenin her anlamıyla teslis. Bu işaret ilişkileri uyumlu hale getirir, yaratıcı büyümeyi ve kendini geliştirmeyi, yeni her şeyin doğuşunu teşvik eder.