Tahıl Olgunlaşır

Doğurganlığın, gençliğin ve yeni başarıların başlangıcının kadın sembolü. Dünyadaki tüm yaşamın bir başlangıcı vardır - buğday tahıldan büyür, bir kadından yeni bir yaşam doğar, iyi bir düşünceden iyi bir iş