» sembolizm » Masson sembolleri » Kral Süleyman Tapınağı

Kral Süleyman Tapınağı

Kral Süleyman Tapınağı

Kral Süleyman Tapınağı, Masonlukta önemli bir rol oynar. İncil zamanlarında inşa edilen en önemli yapılardan biridir. Masonluğun kökenleri bir tapınak kurumudur. The Legend of the Craft gibi eski teoriler, Süleyman'ın başlangıçta kardeşliği uydurduğunu öne sürüyor.

sırasında gizli bir cemiyet olarak tasarlandı. Moriah Dağı'ndaki tapınağın yapım süresi . Bu nedenle tapınak, Masonların kökeninin bir simgesidir. Günümüzde Mason locaları, Kral Süleyman'ın modern tapınakları olarak algılanmaktadır.

Kapı evinin girişine yerleştirilen iki sütun, eski bir tapınaktakilere benzer. Köşkün düzeni, inşaatın çeşitli aşamalarında taş bir avlu veya tapınak binasıdır. Teknenin ilk üç derecesi, teknenin etrafında döner. Bununla birlikte, teorileri gerçek olaylara bağlayan hiçbir olgusal kanıt yoktur.