tırpan

tırpan

Tırpan bazen kum saatine çarpıyor. Bazı Masonlar kum saati ve tırpanı tek bir sembol olarak algılarlar. Eski günlerde tırpan, ot kesmek ve hasat etmek için standart bir araçtı.

Avrupa ve Asya'da tırpan, Ölüm Meleği veya Azrail'in sembolü olarak kabul edilir. Masonlukta tırpan, insanlığın kurumlarının yıkılmasında zamanın bir simgesidir. Dünyadaki zamanımızın sonunu sembolize ediyor.

Masonlara, ölüm saatini tam olarak bilmediğimiz için, Tanrı'nın verdiği zamanı daha iyi bir insan olmak için kullanmanın önemli olduğu öğretilir. Tırpan da ölümsüzlüğü simgelemektedir. Masonlar inanır ölümsüzlük .

Dünyevi bedenler, sonunda yok olacak geçici kaplardır, ancak ruhlarımız sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu nedenle, zanaatın öğretisine göre, ölüm, ölümle kendisinden önce tanışan diğer Masonlarla bir kişiyi yeniden birleştirir.