» sembolizm » Masson sembolleri » Daire içindeki nokta

Daire içindeki nokta

Daire içindeki nokta

Sembolün bazı görsellerinde sağda B harfi, solda E harfi vardır.Masonlukta dairenin içindeki nokta Vaftizci Yahya (B) ve Evangelist Yahya (E) ile ilişkilendirilir. Bu ikisi ana Mason azizleridir.

Masonlukta, dairenin ortasındaki siyah nokta olan Nokta, bireysel duvarcıyı sembolize eder.

Tarif edilen daire, bir kardeşin Tanrı'ya karşı görevleri ile insanlar arasındaki sınırı ifade eder. Mason, çemberin içine hapsedilmelidir.

Kişisel arzuların, tutkuların, çıkarların veya başka herhangi bir şeyin onu yoldan çıkarmasına izin vermemelidir.