Hubnab Ku

Hubnab Ku

Maya dilinde Yucatek Hunab Ku, bir veya bir tanrı anlamına gelir. Terim, İspanyolların Maya'yı fethetmesinden sonra yazılan Chilam Balam Kitabı gibi 16. yüzyıl metinlerinde yer almaktadır. Hunab Ku, Maya yaratıcılarının tanrısı Itzama ile ilişkilidir. Maya bilginleri, her şeyden önce yüce bir tanrı kavramının, İspanyol kardeşler tarafından çok tanrılı Maya'yı Hıristiyanlığa dönüştürmek için kullandıkları inanç olduğuna inanırlar. Hunab Ku, onu sıfır sayısı ve Samanyolu ile ilişkili güçlü bir sembol olarak gören modern Maya koruyucusu Hunbak Men tarafından popülerleştirildi. Ona hareket ve ölçümün tek vericisi diyor. Maya bilginleri, Hunab Ku'nun sömürge öncesi bir temsili olmadığını söylüyorlar, ancak Yeni Çağ Maya'sı bu sembolü evrensel bilinci temsil etmek için benimsedi. Bu nedenle, modern Maya dövmelerinde kullanılan popüler bir tasarımdır.