Kukulcan

Kukulcan

Kukulkan yılanlarının Pernik tanrısı, tanrıya farklı isimler altında tapan Aztekler ve Olmekler gibi diğer Mezoamerikan kültürleri tarafından biliniyordu. Bu tanrıyı çevreleyen efsane, Kiche Maya'nın kutsal kitabı Popul Wuh'ta kozmosun yaratıcısı olarak Tanrı'dan bahseder. Yılan tanrıya yılan gibi vizyon da denir. Tüyler, bir tanrının göklerde uçma yeteneğini temsil ederken, bir yılan gibi bir tanrı yeryüzünde seyahat edebilir. Klasik sonrası dönemde Kulkan kült tapınakları Chichen Itza, Uxal ve Mayapan'da bulunabilir. Yılan kültü, kültürler arasında barışçıl ticareti ve iyi iletişimi vurguladı. Yılan derisini değiştirebildiği için yenilenmeyi ve yeniden doğuşu simgeliyor.