Baphomet

Baphomet, ortaçağ Hıristiyanlığı ve muhalefetiyle, yani belirli bir dinin dogmalarıyla bağdaşmayan dogmaların tanınmasıyla ilişkili antropomorfik bir varlıktır. Baphomet figürü ilk olarak 14. yüzyılın başlarında Tapınakçıların yok edilmesi davasında ortaya çıktı. Onları sapkınlığa götürdüğü iddia edilen oydu.

bafomet

Tanıklar pek çok tarif verdiler, ancak Baphomet'in bugün bildiğimiz şekliyle ortaya çıkmasını, okült kitapların Fransız yazarı Eliphas Levi'ye borçluyuz.

On dokuzuncu yüzyılın ortalarında Levi, Baphomet'i çizmeyi üstlendi. Bunu yaparken de efsanevi görünümünü bozmuştur. imajına girdi karşı elementler dengeyi sembolize etmek için tasarlandı : yarı insan, yarı hayvan, erkek - kadın, iyi - öfke, saflık vb. 


vaftiz heykelcik

Baphomet isminin anlamı, yaklaşık bir çevirisi olan 2 Yunanca kelimenin bir kombinasyonu ile açıklanmaktadır. bilgelik ile vaftiz . Şeytan Kilisesi, Baphomet Mührü'nü resmi nişanı olarak benimsemiştir.