» sembolizm » Pagan Sembolleri » Thunderer'ın İşareti

Thunderer'ın İşareti

Thunderer'ın İşareti

Sembol Perun altı köşeli bir daire veya düzenli altıgen vardı. Batı Slavları arasında, bu işaret genellikle onları şimşek ve fırtınalardan korumak için çatı kirişlerine veya evin diğer yerlerine oyulmuştur. Ayrıca ara sıra armalarda, giysilerde, boyun çizgilerinde ve Paskalya yumurtalarında göründü. Bu sembol birçok kültürde mevcuttur ve genellikle  altıgen yıldız .

Polonya kültüründe, bu işaret yaylalar arasında formda korunmuştur. podhalskaya veya Karpat prizler ... Orada benzer işlevleri yerine getirmesi ilginç. Dağ mimarisinin önemli bir unsuru, evi havanın tahribatından korumak için rozet işaretinin yırtılması gereken ahşap tavandır. Bu alanlarda, Thunderer'ın işareti de tükenmiş bir biçimde görünür - bir daire içine alınmış altı köşeli bir yıldız şeklinde. Bazı araştırma yorumlarında bu işaret ülkemizde yaygın olan güneş kültüyle de ilişkilendirilmektedir.