svarge

svarga_b

Atalarımız Svarga'ya büyük kutsal önem verdiler. Bu sembol, günlük yaşamda ve standart günlük görevlerin renyumu için asla kullanılmadı. Çünkü Svarga bir nokta etkisi değildir (örneğin, Odolen otu veya Ratiborets gibi). Bu, Midagrd-Dünya'nın üzerinde yer alan bir dizi farklı boyutlu boşluk olan Svarg kavramı gibi her şeyi kapsayan bir işarettir. Bu nedenle, yalnızca mecazi anlamını tam olarak bilenler (muhtemelen bir büyücü veya rahip) bu sembolü kullanabilir ve o zaman bile sadece istisnai bir durumda.